ขอเชิญร่วมงานประเพณีทอดเทียดพรรษาและเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทอดเทียดพรรษาและเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนมุงหลังคาอุโบสถ ณ วัดศรีวิลัย บ้านฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี