ทำดีต้องโชว์ พนักงานร้าน 7-11 แจ้ง ลุงถูกรถโดยสารไล่ลง เลยระดมให้ความช่วยเหลือ
พนักงาน ร้าน 7-11 สีมามงคล ปากช่อง แจ้ง ว่ามี ลุงถูกรถโดยสารไล่ลงจากรถ เนื่องจากไม่มีตังค่ารถ พนักงานได้รวมเงินบริจาคให้ลุงจำนวนนึง และข้าวยาและน้ำดื่มให้ลุง และ ให้ผมพาไปส่งขึ้นรถไฟ เรียบร้อยคัฟ by 524 สว่างวิชชา