รู้แล้วจะอึ้ง! ถ้ารู้ว่าอาหารโปรดของปลาหมึก คือสิ่งนี้

ปลาหมึกยักษ์หาอาหารโดยใช้สายตาเป็นหลักแทนที่จะใช้การรับรสหรือสัมผัส นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งนี้โดยการทดลองที่นำเอาอาหารโปรดของมันคือปู ไส่ไว้ในโหลแก้วที่ปิดฝาแน่นซึ่งไม่อาจได้กลิ่นหรือสัมผัสเจ้าปูน้อยได้ แต่มันก็พยายามจะจับปูโดยใช้หนวดทั้ง 8 เส้นดึงจุกที่ปิดขวดโหล บางครั้งปลาหมึกยักษ์สามารถคลายเกลียวฝาขวดที่เป็นโลหะได้เพื่อจับปูภายในขวด ปลาหมึกยักษ์บางชนิดสามารถทำให้ปูหรือเหยื่อไม่เคลื่อนไหวได้โดยปล่อยพิษจากบริเวณปาก