แค่ดู
ผู้หญิงถึงผู้หญิง  ดูนิ้วก็รู้ว่าเจ้าชู้หรือเปล่า นาทีที่ 3.20
 
หากคุณอยากจะรู้ว่าคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีลักษณะเจ้าชู้หรือไม่?
 
สามารถดูได้จากมือข้างขวา โดยนิ้วนางและนิ้วชี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือรักเดียวใจเดียว
 
ถ้านิ้วนางมือข้างขวาของเรายาวเกินกว่านิ้วชี้มือข้างเดียวกัน ส่อว่าเป็นคนเสเพล เจ้าชู้
 
แต่ถ้านิ้วนางกับนิ้วชี้ของคุณเสมอกันหรือยาวเท่าๆกัน เป็นคนซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว
 
อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวเป็นแค่การดูลักษณะภายนอกเท่านั้น จะได้ผลออกมาตรงตามลักษณะที่บอกมาข้างต้นนั้นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของแต่ล่ะบุคคลและการเลี้ยงดูมาเท่านั้น
 
แต่วิธีการดังกล่าวก็สามารถนำไปประเมินคู่รักของคุณได้เบื้องต้น