เมื่อเรานำไข่ไก่ ใส่ช่องน้ำแข็ง แล้วฟรีชไว้ จะเกิดอะไรขึ้น มาดูกัน
เรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียว เราสามารถเก็บไข่ได้นานกว่าเดิมโดยใช้วิธีนี้ มาดูขั้นตอนกันได้เลยครับ